ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στιγμιότυπα από την πρώτη Διαβούλευση Ενδιαφερομένων (Stakeholder Consultation) του προαναφερόμενου Προγράμματος  πραγματοποιήθκε την Τετάρτη 3 Απριλίου, 2013 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στη Λευκωσία.