Σεμινάριο με θέμα «Κυνήγι και Φυσικό Περιβάλλον»

Σεμινάριο με θέμα «Κυνήγι και Φυσικό Περιβάλλον»

Στα πλαίσια του έργου BIOforLIFE, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ε.Ε. στον χώρο της 21ης Παγκύπριας Έκθεσης ειδών Κυνηγίου, Σκοποβολής και Αλιείας στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/9, σεμινάριο με θέμα «Κυνήγι και Φυσικό Περιβάλλον». Στόχος του σεμιναρίου αλλά και της όλης παρουσίας του BIOforLIFE στην έκθεση είναι:

Α. Να δώσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες στους κυνηγούς που θα τους ενδιαφέρουν άμεσα όπως για τον τρόπο έρευνας, ερπετά, συμβολή ΚΟΚ καιΔΑΖ στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και γεωργία και θηραματικά πουλιά.

Β. εφαρμογές στο i-phone, θέματα ενεργής θηροφύλαξης, βελτίωση  των ενδιαιτημάτων με σπορά και συμμετοχή κυνηγών, η στήριξη προς το Δίκτυο Natura 2000

Γ. Να ενημερωθεί η κυνηγετική κοινότητα για την σημασία της βιοποικιλότητας αφού αποτελεί μια μερίδα πληθυσμού που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη φύση και συμβάλει άμεσα στην προστασία της φύσης

Γενικός στόχος του έργου είναι η ενημέρωση του κοινού για την αξία και την προστασία της βιοποικιλότητας.  Στις δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνονται η δημοσίευση άρθρων, η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών και ραδιοφωνικών live links, καθώς και η δημιουργία κινουμένων σχεδίων.

Εταίροι στο πρόγραμμα BIOforLIFE είναι ο εκδοτικός όμιλος ΔΙΑΣ, το Ίδρυμα Terra Cypria, η τηλεόραση Σίγμα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Grant Xpert.